Ürünlerimizde Yapılan Kalite Kontrol Analizleri

KİMYASAL ANALİZLER

Gıda maddelerinde nişasta analizi
Toplam kül analizi
% de asitlik analizi
% de tuz analizi
Uçucu yağ analizi
Ham selüloz analizi
Uçucu olmayan eter ekstrası
Aflatoksin analizi
Gıda maddelerinde boya maddeleri aranması
Nem tayini
Asit içinde çözünen kül analizi

FİZİKSEL ANALİZLER

Hammadde Girdi Kontrol
Hafif tane analiz

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Aerobik koloni sayımı
E-Coli sayımı
Koliform sayımı
Sularda mikrobiyolojik analiz
Tüm yüzeylerde/Personel hijyeninde
Swap analizleri
Enterobakter sayımı
Küf-maya sayımı